Бр.88/17 май 2010 г.

Да се актуализират плановете за регионално развитие препоръча председателят на БТПП Цветан Симеонов

Препратка към сайта

Да бъдат актуализирани плановете за регионално развитие като мярка за преодоляване на кризата препоръча председателят на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) Цветан Симеонов, който се срещна с областния управител на Силистра д-р Владимир Янков и бизнесмени от района.

Цветан Симеонов смята, че актуализирането на плановете за регионално развитие ще даде възможност да се откроят специфичните проблеми в отделните райони. Председателят на БТПП препоръча да не се затварят прибързано фирми дори с цената на някои ограничения.

“Времето на екстензивното развитие след премахването на плановата икономика свърши, в резултат на което всички фирми ще бъдат принудени оттук нататък за много продължително време да работят в условията на много остра конкуренция”, каза Симеонов.

Според него сериозният принос на БТПП за преодоляване на кризата, извън шейсетте правителствени мерки, е в това, че не е увеличена данъчната тежест, с което е предотвратено навлизанете на частния бизнеса в “сивия” сектор.

Такива срещи са проведени и в други градове на страната.

   
Силистренски Бряг
17 май 2010 г. брой 88/1540

по-голяма