20 април 2010

 


Цветан Симеонов, председател на БТПП:

Не е разумно да има ден без обезщетения

20.04.2010  Пари  стр. 4-5  

Когато става дума за първите три дни болнични, нашата представа е, че те трябва да бъдат плащани като обезщетение, а не като наказание за някого по веригата. Не е разумно точно в първия ден, когато човек се е почувствал зле и има нужда от лекарства, да бъде оставен без никакви средства. Според БТПП по-разумно е първите три дни от болничния да се посрещат от работодателя, но в размер до 50% от трудовото възнаграждение. Това по същество е равно по размер с предложението на НОИ първият ден да е без обезщетение, а вторият и третият - с 80%. И отново сме на плоскостта на стимулите, защото, получавайки половината от обикновеното възнаграждение, работникът ще се стреми има ли възможност да се върне на работа, за да получава пълното си възнаграждение. С подобна промяна обаче все още няма трайно решение на въпроса с фиктивните болнични. Освен това правителството се бори не с предпоставките, а с последствията. Трябва да се работи за засилване на контрола върху издаването на болнични листове. Затова трябва да се мисли за решение тези, които плащат, да имат възможност за контрол. Дали това ще са някакви контролни лекари на работодателите, или да се прави от съвместни комисии, това трябва да е предложение на НОИ и на здравната система.