22 март 2010Препратка към сайта

БТПП подкрепя предстоящото гласуване в ЕП по директивата за навременното плащане
22 март 2010 10:49
Валентина Николова

бтппСофия /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ подкрепя предстоящото гласуване в ЕП на поправка в директива за закъснелите плащания. То би подобрило достъпа на бизнеса до така необходимите средства за завъртане на бизнес цикъла, в момент, когато източниците на външно финансиране все още са редки, особено за малките и средни предприятия, се казва в съобщение, изпратено до медиите.

Най-голямата работодателска организация - БТПП възприема като работеща позицията на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ за отказ от вмешателство в договорната свобода в междуфирмените взаимоотношения, като една от основите на европейското частно право.

В условията на икономическа криза, когато трябва да бъде подкрепян активния бизнес, обсъждането на кодекс за бързо разплащане и процедури за посредничество, ще позволят да не се налагат предварителни условия за междуфирмените отношения, да се разчита на законите на конкуренцията и равнопоставеното третиране на икономическите субекти. Това трябва да става без субективна намеса и при прозрачно определяне на отношението към тях.

Това е позиция изразена от председателя на БТПП Цветан Симеонов по повод предстоящото гласуване в Европейския парламент на поправка в Директивата относно закъснелите плащания и нуждата от строги правила за държавните власти, изразени по-рано в съвместно изявление на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ, които представляват 96 % от малките и средни предприятия в европейския регион.

 

 

 

    


 

         

SSa