14 август 2009

БТПП и посланика на Индонезия обсъдиха бъдещи съвместни дейности