4 август 2009


Бумът в строителството вече е история, сега се инвестира в соларни паркове