В-к "Монитор", брой 2887, вторник, 10 април 2007 г.

Заплахата на фирмите от ЕС се оказа мит
Цветан Симеонов, зам.-председател на БТПП


Цветан Симеонов (в дясно)

Три месеца след присъединяването на България към Европейския съюз, все по-често в публичното пространство започна да се говори за това дали българският бизнес ще успее достатъчно бързо и гъвкаво да се впише в новите конкурентни икономически условия. Трябва ли да се чувстват застрашени българските компании от навлизането на нови , чуждестранни инвеститори и как да повишат своята конкурентоспособност?

Ако трябва да отговорим кратко, то формулата е „Успех ще имат информираните и можещите”.

ОЩЕ >>