В-к “Дневник”
20.02.2006 г.

Малкият бизнес ще догонва изоставането с иновации

Екатерина Стоилова

Българските малки и средни предприятия изостанат значително от европейски е критерии за кон-курентоспособност, затова н Националната програма за развитие от 2007 до 2013 I. се залагат нови схеми за подпомагане на предпри-емачествого. Това обяви изпълнителният директор на Агенцията за малки и средни предприятия Станимир Бьрзашки на семинар, организиран от Българската гьрговско-промишлена шиша и Бюрото за техническа помощ и обмен на информация към Европейската комисия (ТАIEХ).

Бьлария първа в Източна Европа сьздаде иновационен фонд, който финансира научноизследователски идеи и предироектни проучвания в областта на малкия бизнес. Миналата година са одобрени 105 проекта, почти толкова ще бъдат подкрепени и през 2006 т. От есента се предвиждат и допълнителни субсидии за инженерингови услуги, които проектантските бюра ще изготвят за модернизация на мощностите, обясни още Бързашки. Фирмите ще получават технологични ваучeри, които ще им бъдат осребрявани от иновационния фонд след изпълнението на заданието. За целта ще се отпускат грантове от 20 хил. до 30 хил. лв. Общините пък ще издават разрешителните за строеж на едно гише, ако нова фирма представи проект за това.

„Ролята на микро- и малките предприятия в Европейския съюз вее повече нараства, затова и задачата ни е да стимулираме хората от наемни работници да се превръщат! в предприемачи. Целта ни е да ги накараме да работят за себе си", обясни и Мерит Нюман. координатор в бюрото за техническа помощ към ПК. Над 23 млн. са малките и средните предприятия в общността, като средната им численост е около шестима души. В ЕС се работи основно за подобряване на доспъпа до стандартизация и обществени порьчки за малките фирми, както и за подобряване на бизнес средата.