В-к “Пари”
27.04.2005 г.

Ускоряват извънсъдебните споразумения между фирмите

Мила КИСЬОВА

КЪМ Арбитражния съд на БТПП ще се създаде център по медиация. Това е още един инструмент за бързо помиряване при фирмени спорове, заяви председателят на БТПП Божидар Божинов. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъ-дебно разрешаване на спорове, при която трето лице медиатор, помага на спорещите страни да постигнат споразумение. Предимствата й пред съдебния процес са, че е по-бърза и евтина и позволява на страните да запазят партньорството си. В края на 2004 г. бе приет Закон за медиацията, предстоят да бъдат одобрени два правилника към него. Центърът по медиация ще бъде изграден с техническата помощ на USAID. Агенцията ще обучи и медиатори-те, които ще работят към БТПП. Бизнесът настоява за пакет от мерки, които да освободят съдебната система от несвойствена за нея дейност и я прехвърлят към частни структури, припомни Божинов. Става дума за извеждане на фирмения регистър от съда и появата на частни съдия-изпълнители.