В-к “Дневник”
13.02.2006 г.

Петер Харолд влезе в ръководството на Евроклуба на БТПП

Петер Харолд, главен изпълнителен директор и председател на управителните съвети на НVВ Bank Biochim и Хеброс бaнк, беше избран за заместник-председател на Евроклуба при Българската търговско-промишлена палата. Групата на HVB Bank Biochim и Хеброс банк е партньор на Еврок-луба Към БТПП от ноември 2003 г., Когато Клубът се присъедини Към международната мрежа от Евро-пейски клубове на Банк Аустрия кредитанщалт. Евроклубът към БТПП е създаден през 2000 г. по инициатива на „Евро инфо център" под егидата и с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Клубът е официален партньор и посредник между европейските институции, българския бизнес и бьлгарските власти и 6 него членуват представители на всяка от тези групи, както и дипломати и журналисти. Ингрид Шикова, директор на Информационния център на Европейския съюз в България, е председател на Клуба.