В-к “Пари”
4.06.2005 г.

Белгийци създават у нас центрове за предприемачи

Дарина АЛЕКСАНДРОВА

ПРОЕКТ за създаване на центрове за обучение в предприемачество бе представен в Монтана. Идеята е на фламандското правителство в Белгия, което ще финансира основната част от начинанието. Реализацията ще бъде поверена на БТПП със съдействието на експерти. Пилотният проект стартирал миналата година в Ямбол и София.

Идеята и в България да бъде въведено подобно обучение дошла след посещение на членове на БТПП в Брюксел. Станало ясно, че нашите средни училища подготвят добри специ-алисти в своята област, но те не знаят нищо за предп-риемачеството, поясни зам.-шефът на БТПП Цветан Симеонов. Поради това те се страхуват да поемат риск и да вложат средства в собствен бизнес. В Белгия в такива центрове в извънработно време и през почивните дни желаещите получават необходимото обучение. То се повтаря след 5 г., тъй като за такъв период се натрупват много новости в законодателството, мениджмънта и маркетинга. Това е заложено и в проекта. Така никой от подчинените няма да бъде зависим от началника и няма да предизвика ревността му, че не работи достатъчно или че краде занаята му.

Половината от предвиденото в курса време ще се използва за предприемачески умения. Ще се учи как се регистрира фирма, по какъв начин се подбира персонал, както и осигуряването на средства. При завършването на обучението курсисти получават пълен комплект документи, включващ и справочник за наученото. Проектът е на стойност 123 хиляди EUR, като 15% трябва да осигури Министерството на труда и соци-алната политика.