В-к “Дневник”
15.02.2006 г.

Над 200 фирми ще участват в изложението за индустриална безопасност в НДК

Международната специализирана изложба ш охрана, сигурност и безопасност Security 2006 беше открита вчера в НДК, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. 11 изложението, което ще продължи до 18 февруари, ще Вземат участие над 200 компании от цял свят. Те са основно произбодители и дистрибутори от Австрия, Великобритания, Германия. Гърция, Израел, Испания, Италия, Канада, Корея, Китай, Русия, САЩ, Словения, Чехия, Швеция, Япония и др. Българските фирми са около 70 и са основно производи-тели, дистрибутори и пред-ставители на чуждестран-ни фирми. Изложителите ще представят технологии В сферата на сигурността и опазването на дома, офиса, автомобила или на предпри ятието от кражби, пожари и промишлени аварии, В защита та на личността при нападения, В гражданската защита, В сигурността на информацията и т.н.