Пресконференция по повод “110 години Българска търговско-промишлена палата”

На 9 ноември 2005 г. (сряда) от 12:00 ч. в зала В на БТПП (ул. “Искър”№9) ще се проведе пресконференция по повод 110 години Българска търговско-промишлена палата.

Председателят на БТПП г-н Божидар Божинов ще запознае представителите на медиите с най-важните моменти от историята на Палатата като част от стопанския живот на страната през последното столетие. Той ще запознае присъстващите с първия специално издаден за юбилея алманах за историята на търговските палати в България, съдържащ малко известни факти, снимки и извадки от автентични документи.

Ще бъдат представени основни акценти в стратегията на организацията и някои от новите услуги, които Палатата планира да предоставя на бизнеса. През последните няколко години БТПП активно работи за създаването на конкурентна икономическа среда, навременното приемане на България в ЕС, реформата в съдебната система и корпоративната социална отговорност на бизнеса.

БТПП е най-старата организация на българското предприемачество и най-старата палата на Балканския полуостров. Тя е създадена след влизането в сила на Закона за търговско-индустриалните камари у нас през 1895 г. като институция, която да защитава интересите на търговията и производството.

Първият институт, нарекъл себе си “камара”, е създаден в Марсилия през 1768 г. През същата година е създадена търговската камара в Ню Йорк. От края на XIX век във всички съвременни държави функционират търговски камари.

Back   HOME 4 ноември 2005 г.