Строителство Градът
13.04.2004

Свободна зона Пирот предлага възможности за строителство
Предстои стартът на новия проект „Промишлен парк - Свободна зона Пирот"

Милена ВАСИЛЕВА

Свободна зона Пирот предлага изгодни възможности за строеж. Предстои стартът на новия проект „Промишлен парк - Свободна зона. Пирот", съобщи пред фирми от Балканския регион Нешко Мадич, директор „Маркетинг" в Свободна зона Пирот. На 6 април той и Драган Костич, изпълнителен директор на Свободна зона Пирот, представиха възможнос-тите за инвестиции и търговия в зоната в Българската търговско-промишлена палата.

Свободна зона Пирот се намира на 30 км от граничния пункт Калотина и е разположена на 170 дка площ. Разполага с производствени, магазинни и свободни площи за изграждане на обекти на площ от 30 дка. В зоната има развита телекомуникационна и информационна система от 150 телефонни линии. Най-новият проект за изграждане на промишлен парк в зоната предлага изгодни възможности за строеж при липса на данъци и такси. Този факт прави зоната уникална, заяви Нешко Мадич.

Свободната зона дава множество изгоди: вносът на стоки и услуги в зоната е освободен от данъци; за внесени материали, предназначени за производство на ишлеме и за последващ износ, също не се плаща мито; за внесени машини и строителни материали не се плаща мито; този, който ползва зоната, разполага с валутните средства, придобити от работа там; дадена е възможност за свободен трансфер на печалбата, осъществена от дейности в зоната; възможно е стоки от зоната временно да бъдат изнесени в останалата част на територията на Сърбия и Черна гора или да бъдат внесени в зоната за преработка, което дава много големи възможности за коопериране. Според Петър Ников от „Металснаб холдинг" презентацията на Свободна зона Пирот представлява интерес и е възможно предлаганите възможности да бъдат използвани. Това се потвърждава от предимствата, които дава община Пирот. При строителство в границите на Свободната зона фирмите са изцяло освободени от плащане, когато уреждат строителна площ; освободени са от комунални такси, градоустройствени съгласия; не плащат за водопроводни и канализационни мрежи. Могат да бъдат използвани услугите и на логистичния център на Свободната зона за производство и складиране, за спедиционни услуги, за организиране на транспорт, претоварване на стоката и използване на терминала за контейнери. От Свободната зона съобщават, че системата на работа е на принципите на „едно гише", а износът за Русия е с мито от 1%. За тези, които се интересуват от наемане на площ, цената за 1 кв.м на открито е 0,3 евро, а за складова площ - З евро на кв. м.