Стандарт
април 2004

На 1000 лева заплата 632 отиват за данъци
Бирниците да дебнат за касови бележки пред магазините, предлагат бизнесмени

Стефан КЮЧУКОВ

632 лева са данъците и осигуровките, които се плащат от фирмата и ра-ботника върху заплата от 1000 лв. Това пресметна зам.-председателят на БТПП Владимир Пенков. Той участва в кръгла маса за данъчното облагане. Най-голямата данъчна тежест носят проспериращите фирми, които могат да дадат високи заплати, коментира Пенков. Той изчисли, че при месечно възнаграждение от 1000 лева работодателят плаща 322,5 лв. осигуровки. Работникът пък дължи 107,5 лв. за здраве и пенсия и 201,5 лв. налози. Така реално човек получава по-малко от 700 лв. При заплата от 200 лв. 95 лв. отиват за данъци и осигуровки, а чисто остават под 170лв. Според Пенков данъчната тежест трябва да се намали. Ако в ръцете на хората се оставят повече пари, бюджетът няма да загуби. Ще се увеличи покупателната способ-ност на хората, а в хазната ще влизат повече средства от ДДС и акцизи. Да-нъчни да стоят пред магазините и да глобяват с 5 лв. хората, които не са си взели касова бележка, предложиха представители на бизнеса. Така ще излезе на светло сивата икономика и в хазната ще влизат повече приходи, обясниха те. Предприема-чите настояват да са равнопоставени с чуждите фирми и да не плащат ДДС за проекти, осъществявани с държавни заеми.

10% ДДС за хранителните стоки поиска Кирил Вътев, председател на Асоциацията на месопреработвателите. Според него стоките за широко потребление трябва да се облагат с 16-17% ДДС, а за луксозните данъкът да е 22-24%. По-ниско ДДС и за лекарствата поискаха търговци.

Политиката на правителството е да намалява преките данъци за сметка на косвените, заяви ше-фът на парламентарната бюджетна комисия Нина Радева. От 2005 г. данък печалба ще падне на 15%. Налогът върху най-ниски-те доходи ще бъде намален на 10% и ще се въведе семейното подоходно облагане, каза зам.-министърът на финансите Стамен Тасев. Дефицитът в бюджета за 2005 г. ще е 0,5% или нулев. Ние гарантираме пред международните финансови институции, че ще запазим фиксирания валутен курс до влизането ни в ЕС, до-пълни Нина Радева.

Предложения на БТПП за данъците: