Строителство Градът
13.07.2003

Български фирми поканени на Международния туристически панаир IТВ през 2004 в Берлин

Използването на опита на германския модел за дистанционно обучение за подпомагане на средното съсловие и развитието на туризма бяха основните теми по време на срещата между председателя на БТПП Божидар Божинов и министъра на икономиката на провинция Заарланд д-р Ханспетер Георги, която се проведе на 1 юли 2003 г.

Д-р Георги е бил инициатор на създаването на учебния Интернет портал на Съюза на германските търговско-промишлени палати (DIНК), изграден от заарландска фирма, който се ползва от всичките 82 германски палати. Министърът изрази подкрепата си за сътрудничество с БТПП и Националния център за професионално обучение в системата на БТПП в тази област. Сертификатите, издавани от германските търговско-промишлени палати, са документ за качеството на професионалното обучение.

По време на разговора бяха обсъдени развитието на сътрудничеството между български фирми и фирми от Заарланд в областите машиностроене, поддос-тавки за автомобилната индустрия, металообработ-ка и др., които са традици онно силни браншове както в България, така и в Заарланд. Д-р Георги покани българските участници на Международния туристически панаир !ТВ, който ще се проведе в Берлин през април 2004 г., да се срещнат с представените на изложението фирми от Заарланд.

На срещата БТПП представи икономическия и инвестиционен климат в България и дейността на Палатата за подпомагане на бизнеса. Планира се обмен на практиканти между БТПП и ТПП на Заарланд. По-късно делегацията замина за Варна, където се проведе контактна борса с около 60 фирми от региона, организирана от Търговско-про-мишлената палата - Варна, във фестивалния комплекс.

По данни на Министерството на икономиката между България и Заарланд има положително търговско салдо, като износът на България надвишава вноса близо 3,5 пъти. Забелязва се положителна тенденция в развитието на вноса на Заарланд от България. През 2001 г. той е бил 1, 46% от вноса на Германия, а през 2002 г. възлиза на 1, 77 %.