Пари
27.04.2003

Кинтекс се сети да си регистрира марката 

Искане за регистрацията на търговската си марка внесе в Патентното ведомство Кинтекс, съобщи за в. ПАРИ председателят на ведомството Цонка Таушанова. В отдел Спорове в него са внесени искове да се заличат марките, регистрирани сега от физическото лице Александър Йосифов /прекръстил се на Ищван Йосиф Модра/. Г-жа Таушанова не каза кога ще има решение на въпроса, но заяви, че ще се спазят законовите срокове. Кинтекс е сред предприятията, които ще се продават с одобрение на парламента. В. ПАРИ пръв писа, че частно лице е регистрирало търговската марка на Кинтекс.

На организирана от БТПП кръгла маса по проблемите на интелектуалната собственост стана ясно, че липсва единен регистър на търговските марки, с който да разполагат и други ведомства - митниците, Икономическа полиция, съдът и прокуратурата. В момента с пари по програма ФАР се работи за изграждане на такава система. Цонка Таушанова каза, че в момента се обсъждат промени в Закона за марките и географските означения, които са свързани с опростяване на процедурите за защитни мерки за обектите на интелектуалната собственост.

Според експерта от агенция Митници Анета Юрга-киева за 2 години са подадени общо 120 молби от фирми, за да защитят интелектуалната си собственост от неправомерно използване на техните марки от други. Само 40 от тези фирми са български, уточни тя. За 10 дни митничарите трябва да издирят правопритежателя на марката, актуалния й правен статус, представителя на фирмата у нас, ако тя е чужда. В същите 10 дни той трябва да получи обезпечителна заповед от съда и да се спре незаконният внос.

Надежда ХРИСТОВА