Кеш
март 2003

Правителството в РR акция за дребния бизнес

Законопроект за гаранционен фонд от 25.5 млн. лв. предлагат от ОДС

На 29 март в резиденция "Бояна" премиерът и 8 негови министри ще кажат как ще помагат на малкия и средния бизнес, за да се реализира най-сетне мечтата на българина за средна класа. Представителите на бизнеса обаче няма да имат думата на този форум. Техните предложения ще бъдат изслушани на следващ форум, неизвестно кога.

За нашите политици темата за проблемите на малките и средните предприятия звучи все още твърде абстрактно, те не са наясно как да се подпомага секторът, Каза заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Георги Чернев. Заедно с икономиста Йосиф Аврамов и с депутата Йордан Нихризов той представи законопроекта за изменение на Закона за малки и средни предприятия. В другите европейски страни съществуват работни групи по различни отрасли, както и такава за малки и средни предприятия (МСП). У нас не са намерени конкретните проблеми на малките фирми. Подкрепяме напълно законопроекта, Внесен на 25 февруари от народния представител от парламентарната група на ОДС Йордан Нихризов, каза г-н Чернев.

Когато се прие Законът за социалноинвестиционния фонд, беше предвидено със закон създаването на гаранционен фонд, но такъв не се създаде с оправданието, че МВФ бил Казал, че това щяло да изкриви средата за Кредитиране и щяло да създаде условия за нелоялност.

Трябва да обединим усилията на непрабителствените организации да се подкрепи законопроектът, Който няма никакъв политически оттенък, призова той. Подкрепата си към него Вече е заявила Асоциацията на индустриалния Капитал в България (АИКБ).

Ще предложа законопроекта В писмен Вид по време на Националния форум за малкия и средния бизнес на 29 март в резиденция "Бояна", Каза Йосиф Абрамов, председател на международния фонд "Център по приватизация и чуждестранни инвестиции В България", основен автор на проектозакона. За съжаление ние от бизнеса ще бъдем само слушатели на форума, който ще има чисто медиен ефект, прогнозира икономистът Аврамов.

Правителството не изпълни много от обещанията си. Така например зам. финансовият министър Гати ал Джебури през януари Каза, че ще започне съгласуване по патентните данъци, а това още не е станало.

Данните за търговския баланс за 2002 г. сочат, че търговският дефицит е 1.618 млрд. лв., което е двойно повече от дефицита през 2001 г. Критично малко -около 400 млн. долара, са и чуждите инвестиции у нас за 2002 г. "Дупката" в баланса се компенсира 6 известна степен от преводите на българи в чужбина за техни роднини, Които според източници на КЕШ са около 400 -500 млн. долара. Реалното производство е също Критично малко.

Досега Насърчителна банка е дала не повече от 200 кредита в цялата страна. Съществуват и множество програми за дребния бизнес, но те не се използват достатъчно. Обезпеченията, Които искат банките, са непосилни, от порядъка на 150 - 250%. В малките градове и в селата дребните фирми реално са изключени от Кредитирането.

Правителството дойде с обещанието да създаде гаранционен фонд, но никой не Казва Кога ще му дойде времето, Каза още Аврамов. Той изрази неудовлетворение от факта, че новият председател на Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) Ангел Деспотов не покани представителите на бизнеса на разговор за проблемите на сектора, а вместо това прави показен и скъп форум с парите на данъкоплатците и при това диалог с бизнеса няма да има.

СВЕТОСЛАВА МОНЕВА