Пари
февруари  2003

БТПП договаря контакти с Италия

ДНЕС в Българската търговско-промишлена палата ще бъде подписано споразумение за икономическо сътрудничество между председателя на ПРОМЕК - Модена, Италия, Алберто Монтовани и председателя на БТПП Божидар Божинов. ПРОМЕК е специализирано предприятие на Палатата за търговия,индустрия, селско стопанство и занаяти в Модена - Италия. Преди 2 години търговската палата създаде свое представителство в България, наречено ПРОМЕК. Целта на това споразумение е да осигури по-широко сътрудничество на предприемачите от Модена с партньори от България чрез регионалните структури на палатата, фирмите от Модена проявяват интерес към българския пазар в машиностроенето, производството на калъпи, текстил, биоме-дицина, софтуер, работа на ишлеме. До момента БТПП има подписани 6 българо-италиански споразумения, от които 4 са с търговската палата на Модена. В палатата са регистрирани общо 574 италиански фирми. Италия е вторият по големина търговски партньор на България от страните от Европейския съюз. Тя е на първо място в българския износ и на второ място във вноса ни. През 2001 г. стокообменът между двете страни достига 1.461 млрд. УЗО, като се запазва на това традиционно високо ниво и през последните години с лека тенденция на нарастване. /ПАРИ/