в-к Дневник
10.4.2002

Перник ще рекламира санирането

Над 30 млн. евро ще струва санирането на панелни жилища по пилотния проект на Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Германското дружество за помощ и развитие на социалната жилищна политика (DЕ-SWОS). Европейската коми-, сия ще отпусне 28 млн. евро, а останалите средства ще се осигурят от държавата и община Перник. Обновяването ще обхване 3000 общински апартамента. Вчера германски строителни предприемачи, които имат интерес към проекта, посетиха Перник заедно с министъра на икономиката, средното съсловие, енергетиката и транспорта в Северен Рейн -Вестфалия, Ернст Шванхолд. Санирането на панелните блокове ще използва модела, прилаган в бившата ГДР. Работата ще продължи от четири до шест седмици, като се променят изцяло ВиК и електроинсталациите, извършва се топ-1 лоизолация на стените и фасадата и се поставя нова дограма. Обновяването на апартамент от 60 кв. м ще струва около 7000 евро. Работата по проекта ще започне в начало-г то на следващата година, като плановете са да бъдат разкрити 2000 работни места и създадени около 20 Нови малки и средни предприятия, част от които смесени българско-гер-мански дружества. Целта на проекта е да покаже на държавните институции ползата от санирането.

Според данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в България има 750 000 панелни жилища, в които живеят над 2 млн. души. Тези сгради ще се нуждаят от основен ремонт, който да удължи живота им с до 100 години. (Дневник)