Стандартен пакет от услуги за преките членове на БТПП

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: 800 лв.
МИНИМАЛНИЯТ ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ПЛЮС:

 1. Еднократна черно-бяла реклама в бюлетин “Инфобизнес” на български език (30 кв.см, готово рекламно каре).
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 2. Еднократна черно-бяла реклама в месечното издание на английски език на бюлетин “Инфобизнес” (20 кв.см, готово рекламно каре).
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 3. Ежемесечно извършване на една заверка на документи в Дирекция “Консулски отношения” при МВнР (без включване на държавните таксови марки).
  за контакти:
  Консултации
  тел.: (02) 988 02 32, 8117 477, 8117 479
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg

 4. Информация за новопостъпили книги, каталози и др. издания /български и чуждестранни/ в библиотеката на БТПП (устна, писмена, Е-mail).
  за контакти:
  Библиотека
  тел.: (02) 8117 493
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: libr@bcci.bg

 5. Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина (устна, писмена, Е-mail).
  за контакти:
  Панаири и изложби
  тел.: (02) 989 22 40, 989 72 40, 8117 427, 8117 428, 8117 519
  факс: (02) 987 32 09, 981 66 26
  E-mail: fairs@bcci.bg

 6. Предоставяне на изданията на ЕИЦ.
  за контакти:
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)
  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg

 7. Информация за семинари и събития на Евроклуба
  за контакти:
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)
  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg

 8. Вписване в списък по интереси на Е-mail адреса на фирмата за получаване на информация от Австрия, Германия и Швейцария по проекти и мероприятия
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 9. По възможност включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това, резервации и др. /без поемане на разходите по пътуването - застраховка, билети, такса за правоучастие, хотел/.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 10. Получаване на 1 брой стандартен сертификат за статута на фирмата на български език и 1 бр. на английски език, незабавно при поискване, за представяне пред български или чуждестранни организации, партньори и др.
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 8117 405
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 11. Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (до 3 пъти годишно, за не повече от 5 фирми годишно), чрез съдействие на чуждестранна търговско-промишлена палата.
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 12. Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация (до 10 бр. запитвания, за не повече от 50 бр. фирми годишно).
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 8117 405
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 13. Попълване на покани декларации за бизнеспътуване на чуждестранни лица в Р България (до 3 бр. лица годишно) и изпращане на факсово потвърждение до Консулската служба на Р България в съответната страна.
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 406, 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ ОТ ЦЕНИТЕ, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА НА БТПП

 1. Публикуване на информация за новоприети преки членове на БТПП в бюлетин “ИНФОБИЗНЕС” (при заявено изрично желание) - 50%.
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 2. Еднократна цветна реклама в бюлетин “Инфобизнес” на български език (30 кв.см, готово рекламно каре) - 50%
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 3. Еднократна цветна реклама в месечното издание на английски език на бюлетин “Инфобизнес” (20 кв.см, готово рекламно каре). 50%
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 4. Издаване на сертификати за форсмажор - 20%
  за контакти:

  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 5. Заверка на сертификати за произход на стоки и eкспортни фактури до 20%, (в зависимост от стойността на изнасяната стока).
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 406
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail:Z.Georgieva@bcci.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: услугите ще се ползват срещу представяне на съответна карта за пряко членство в БТПП.

 

Back   HOME