Разширен пакет от услуги за преките членове на БТПП

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: 2500 лв. .
СТАНДАРТНИЯТ ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ПЛЮС:

 1. Участие в комисии и кръгли маси по обсъждане на проекти на нормативни актове, съобразно бранша, в който работят (по предложение на БТПП).
  за контакти:
  Секретариат на БТПП
  тел.: (02) 987 43 90, 987 06 01, 8117 514, 8117 600
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: secretariat@bcci.bg
  Юридическа дирекция
  тел.: (02) 987 22 96, 8117 586, 8117 431
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vzartova@bcci.bg, lawyers@bcci.bg

 2. При проявен интерес, задължително включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това, резервации и др. (без поемане на разходите по пътуването - застраховка, билети, такса за правоучастие, хотел).
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 3. Право на инициатива за организиране на срещи и кръгли маси по обсъждане на правни и икономически въпроси, касаещи бизнеса.
  за контакти:
  Секретариат на БТПП
  тел.: (02) 987 43 90, 987 06 01, 8117 514, 8117 600
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: secretariat@bcci.bg
  Юридическа дирекция
  тел.: (02) 987 22 96, 8117 586, 8117 431
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vzartova@bcci.bg, lawyers@bcci.bg

 4. Получаване на 2 бр. стандартни сертификати за статута на фирмата на български език и 2 бр. на английски език, незабавно при поискване, за представяне пред български или чуждестранни организации, партньори и др.
  за контакти:
  Търговски регистър

  тел.: (02) 8117 405, 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 5. Получаване на 1 бр. референция за фирмата на български език и 1 бр. на английски език за представяне при участие в търгове в страната и в чужбина, пред чуждестранни органи и институции, партньори и др.
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 405, 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 6. Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (до 5 пъти годишно, за не повече от 10 фирми годишно), чрез съдействие на чуждестранна търговско-промишлена палата.
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 7. Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация (до 20 бр. запитвания, за не повече от 100 бр. фирми годишно).
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 405, 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 8. Попълване на покани декларации за бизнеспътуване на чуждестранни лица в Р България (до 5 бр. лица годишно) и изпращане на факсово потвърждение до Консулската служба на Р България в съответната страна.
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 405, 8117 476, 8117 551
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 9. Реклама на продукти или услуги в ИНТЕРНЕТ на първа страница на Палатата, за срок от един месец на ротационен принцип (рекламите следва да се предоставят от фирмите във формат за публикуване в ИНТЕРНЕТ в размер 88х31 pix).
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 10. Публикуване на една безплатна реклама в издание на БТПП, един път годишно в размер 100 кв.см (черно-бяла или цветна)
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 11. Банер в уеб-страницата на БТПП – първата страница, на ротационен принцип (в размер 140х40 pix за срок от шест месеца).
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 12. Предоставяне на тримесечни справки за макроикономическите показатели на страната.
  за контакти:
  Икономическа политика и анализи
  тел.: (02) 8117 401
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: ikontr@bcci.bg

 13. Предоставяне на информация от официални източници за изменението на цените по групи стоки – тримесечна.
  за контакти:
  Икономическа политика и анализи
  тел.: (02) 8117 401
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: ikontr@bcci.bg

 14. Получаване на членство в Асоциацията на световните търговски центрове (АСТЦ) с право на ползване от страна на техни партньори на приемна в БТПП и офис по предварително направена заявка, до три дни последователно, но не повече от 10 дни годишно. Над тези срокове същите ще могат да бъдат ползвани при заплащане по минималната ставка на Тарифата на БТПП и по реда на постъпилите заявки. Приемната и офисът ще бъдат оборудвани със следната техника:
  • компютър, който ще може да се ползва безплатно само за ИНТЕРНЕТ връзка, но не и за текстообработка и печат на документи;
  • Интернет връзка с максимален трафик на ден до 56 МВ дневно, а над този трафик срещу заплащане по Тарифата на БТПП – 0.15 лв. на МВ;
  • Телефон и факс: - чрез заплащане на действителните разходи.
  за контакти:
  Международни организации
  тел.: +359 8117444, 8117615
  факс: (02) 9873209
  E-mail: int or g@bcci.bg
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: услугите ще се ползват срещу представяне на съответна карта за пряко членство в БТПП.

 

Back   HOME