Смесени палати, комитети, съвети и бизнес клубове при БТПП

Българо-Турски Икономически Съвет

Създаден е през 1996 г. между БТПП и ДЕЙК (Съвет за външноикономически връзки на Турция). Съветът е изключително активен. Провежда ежегодно регулярни бизнес-слрещи между предприемачите от двете страни. На база директни електронни връзки разменя информация за търсене и предлагане, организира специализирани изложби и участия в панаири.

На 16 март 2016 г. се проеведе редовно заседание на българската част на смесения бизнес съвет България-Турция, председателстван от Цветан Симеонов. Обновен бе Правилникът за дейността на Съвета и бе избран заместник-председател - Николин Гавраилов, председател на Българската предприемаческа камара в строителството. Обновено бе и Бюрото на Съвета:

  1. Цветан Симеонов – председател на Българската търговско – промишлена палата
  2. Николин Гавраилов - председател на Българска предприемаческа камара в строителството
  3. Тодор Бояджиев – Ти Ви Би ЕООД  
  4. Янчо Янев – Председател ТПП Хасково
  5. Стойчо Стойчев – Председател ТПП Ямбол
  6. Зеки Байрам – от името на Турско-българската търговско—индустриална камара

След редовното заседание последва среща-дискусия с представители на Турско-българския икономически съвет към Борда за външноикономически отношения на Турция (DEIK). В турската делегация участваха представители на големи турски фирми от водещите сектори – телекомуникации, електроника, логистика, металургия, фармация, информационни технологии, химическа промишленост и текстил. Турската делегация бе водена от новоизбраният председател на Турско-българския икономически съвет Осман Ак.
За повече информация, следете нашите публикации в страницата на БТПП,или се обръщайте към:

Дирекция МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мирослава Маркова
Изпълнителен секретар на Българо –турския икономически съвет
тел.: (02) 8117 494, 8117 421
факс: (02) 987 26 31
E-mail: m.markova@bcci.bg

Back   HOME