Смесени палати, комитети, съвети и бизнес клубове при БТПП

БЪЛГАРО-ИЗРАЕЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА