Брой 51 (1038), 22 декември 2011 г.

Правителството направи необходимото, за да остави без представителство малкия и средния бизнес в НСТС

БТПП оценява усилията за намаляване на административната тежест за бизнеса
Те трябва обаче да станат политика на всички държавни институции, не само на МИЕТ

БТПП и Търговското палата на Таджикистан подписаха споразумение за сътрудничество

Учреден е дискусионен клуб при БТПП за обсъждане на мерки за ограничаване на сивата икономика

Новини от регионалните палати

План за действие на ЕС за екологични иновации

Нови стойностни прагове за изпращане на информация за обществени поръчки в Официален вестник на ЕС

ЕК започна консултация относно масовото разпространение на светодиодното осветление

150 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат пренасочени директно към бизнеса

В сила са промени във Валутния закон

Въвеждат се нови критерии за категоризиране на населените места в България

Нови членове на БТПП

Покани за международни събития, получени в БТПП

Златна книга на откривателите и изобретателите в България

Перу открива консулство в България

Новини от БТПП

Съобщения и реклама