по данни на БНБ
от 15.11.2019 г.
БАНКИ И ФИНАНСИ        
 • БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
   1000 София, пл. Александър Батенберг, 1
   тел.: (02) 85 51
   факс: (02) 980 24 25
   Web: www.bnb.bg


Банки, лицензирани в Република Българи
Клонове на чуждестранни банки в Република България
Международни финансови институции
Централни банки