Зали на Викорс
в гр. София, район „Студентски”,
ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет. 1
 
Обща информация Цена в BGN без ДДС
Снимки от залите
  Разположение Площ Места до 2 часа до 8 часа
зала 101  1-ви етаж
подходяща за общо обучение
31,72 кв.м до 20 60.00 150.00
зала 102  1-ви етаж
подходяща за общо обучение
31,72 кв.м до 20 60.00 150.00
зала 103  1-ви етаж
подходяща за общо обучение
67.60 кв.м до 35 100.00 250.00
зала 104  1-ви етаж
компютърна зала с 20+1 компютъра
67.60 кв.м 20+1 150.00 400.00
оборудванe: 

проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет. В зала 104 и мултимедия


За контакти:
0888 63 7007
„Викорс” АД
Разположение на залите