Наемане на презентационна техника и техника за симултанен превод, озвучаване
 
  Цени в лева с включен ДДСкъм Зала А

към зала Б

 

към зали Викорс АД

Презентационна техника
(Чл. .13 от тарифа на БТПП)
до 4 часа до 8 часа
2. флипчарт (цената включва листа и маркери)*   18.00
3. мултимедиен прожектор*   60.00 90.00
3.1. екран*    12.00
 при ползване на прожектор – безплатно
4. преносим компютър*   30.00 50.00
4.1. достъп до Интернет през БТПП  

5.00 лв./на започнат час

4.2. разпечатка на лазерен принтер (черен печат)   0.10 лв./страница
4.3.разпечатка на цветен лазерен принтер   0.80 лв./страница
шрайбпроектор*   14.00 26.00
Техника за симултанен превод, озвучаване
Забележка: техника за симултанен превод - само за зала А, озвучаване - само за зала А и зала Б
5. пулт, слушалки и микрофон към кабинката*    10.00 18.00
6. слушалки*    0.70 лв.на 1 бр. 0.70 лв.на 1 бр.
7. система за превод (цената е без тарифата за преводач)*    80.00 100.00
8. Апаратура за озвучаване*    100.00 140.00
9. микрофони - безжичен*    14.00 20.00
10. Запис на аудио файл на ПС (mp3/wav) от уредбата за озвучаване на оригиналния език, на който с говори в залата на носител, предоставен от Клиента 5.00 лв./на час
11. при използване на технически средства в сградата на БТПП за обслужването й от оператор се заплащат следните суми:
11.1 в работно време* 48.00 лв. 62.40 лв.
11.2. извън работно време* 60.00 лв. 78.00 лв.
11.3. почивни дни* 90.00 лв. 117.00 лв.
11.4. официални празници* 120.00 лв. 156.00 лв.
12. раздаване на слушалки за симултанен превод (окомплектоване)    20.00 лв.на куфар с 50 слушалки
13.1. Преките членове на БТПП и членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на БТПП, ползват 20 % отстъпка от цената на услугите от т. 3 до т. 12 чл. 13 от Тарифата на БТПП.
13.2. На членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на Палатата, се предоставя право да ползват четири пъти годишно безвъзмездно услугите от т.3 до т.12 на чл.13 от Тарифата на БТПП за провеждане на свои мероприятия.
13.3. Преференцията по т.13.2. може да се ползва, ако мероприятието е в рамките на работното време на БТПП

ЗАБЕЛЕЖКА :

  1. Цените са минимални и се уточняват с договор/заявка за ползване в зависимост от изискванията на ползвателя.
  2. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.
  3. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга означени с *