Българската търговско-промишлена палата, отдел "Панаири и изложби" отпечата 27-мо издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ".

На страниците на Календара има основна информация на български и английски език за панаири, изложения, фестивали и др., които ще се проведат в различни градове на България през 2020 година, което цели да улесни българските и чуждестранни фирми при избора им на прояви, в които да се включат или да посетят.

Календарът има следната структура:

"Календарът на панаирите и изложбите в България 2020" може да бъде закупен:

 • в БТПП, Отдел "Панаири и изложби", 1058 София, ул. Искър 9
  Цена 4 лв. (с вкл. ДДС)
 • поръчка по пощата - желаещите да закупят Календара следва да преведат дължимата сума по банкова сметка на БТПП - ЦПОПКФО ЕООД - данните са както следва: BIC код UNCRBGSF, IBAN: BG05 UNCR 7630 1015 2263 03, Уникредит Булбанк. Всички фирми, поръчали Календара по този начин, задължително трябва да изпратят данните си за фактура и пощенския си адрес за получаване на E-mail: fairs13@bcci.bg
  Цена 6 лв. (с вкл. ДДС и доставка с препоръчана поща)
 • чрез куриер с наложен платеж за сметка на получателя - желаещите да получат Календара по този начин следва да изпратят данните си за фактура и пощенски адрес за получаване на E-mail: fairs13@bcci.bg
  Цена 4 лв. (с вкл. ДДС)

За информация и контакти:

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ЦПОПКФО ЕООД
Отдел "Панаири и изложби"
1058 София, ул. Искър 9
тел.: (02) 811 74 28, 981 66 26, 989 72 40,
факс: (02) 981 66 26
E-mail: fairs13@bcci.bg, Уеб: www.center.bcci.bg

Забележка: БТПП не носи отговорност за верността на данните, предоставени от рекламодателите за публикуване, както и за евентуални претенции за авторски права и/или права на индустриална собственост върху публикуваните в "Календар на панаирите и изложбите в България" материали.

 

Изпратете ни информация за организираните от Вас събития през 2020 г.:

*задължително за попълване


 1. ... .....

 2. .....
Мероприятие* (дати, място на провеждане, тематика):
  ...................