Търговската палата в Габрово и Беларуската търговско-промишлена палата ще си сътрудничат
Back   HOME 28 септември 2005 г.