БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Програма на БТПП за мероприятията по време на Международен панаир на потребителски стоки и технологии - Пловдив
8 - 13 май 2006 г.

ЧАС

МЯСТО

                 МЕРОПРИЯТИЕ

8.05.2006 г. - понеделник 

11.00 Пред палата №6 Официално откриване на Международен пролетен панаир

11.05.2006 г. - четвъртък 

9.30 – 12.30 Палата 28 /БТПП/
Голяма заседателна зала
Семинар: “Опитът на Италия при усвояване на Европейските структурни фондове” и “Опитът на ТП - Павия – Италия в обучението на млади предприемачи”
11.00 – 12.30 Палата 28 /БТПП/
Малка зала
Лекция: “Промени в данъчното облагане за 2006 г. и очаквани промени за 2007 г.”
Лектор: Георги Конев
13.30 – 14.30 Палата 28 /БТПП/
Голяма заседателна зала
Среща с фирми, представени на панаира
14.30 - 15.00 Палата 28 /БТПП/
Голяма заседателна зала
Семинар–консултация: “Приложение на универсален електронен подпис”
15.00 - 15.10 Палата 28 /БТПП/
Голяма заседателна зала
Презентация на в-к “Financial Times” и възможностите за представяне на членовете на БТПП
Кристиан Постаджиян – мениджър “Реклама”, АДИА

 

Back   HOME 27 април 2006 г.