Програма на БТПП за мероприятията по време на Международния технически панаир - Пловдив
25 – 30 септември 2006 г.

 

ЧАС

МЯСТО

         МЕРОПРИЯТИЕ

25.09.2006 г. - понеделник 
11.00 ч. Пред Централен вход Официално откриване на Международен технически панаир
15.00 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Среща на представители на ръководството на БТПП и РТПП с членове на руска бизнес делегация
26.09.2006 г. - вторник 
9.30 - 10.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Предимства на колективните системи за оползотворяване на отпадъци от електронната и елекротехническа промишленост и икономическа изгода за фирмите.
Представяне на “Елресурс”АД
9.30 - 18.00 ч. Палата 28 /БТПП/
малка зала
Кооперационна борса с белгийски фирми
Организатор: Търговско-промишлена камара - Пловдив, Търговско-промишлена палата Стара Загора
11.00 - 13.00 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Изменение в Закона за патентите. Европейска марка и последици от разширяването на ЕС. Общоизвестни марки и марки, ползващи се с известност-закрила, процедури за признаване. Предлагани услуги от Патентно ведомство.
Откриване от член на ИС на БТПП.
11.00 - 11.30 ч. Палата 28 /БТПП/
фоайе
Консултации по необходими документи, изисквания и възможности за ползване на електронния подпис
13.30 - 14.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Презентация: Системата от стандарти GS1 /ЕАН/ за управление по веригата за търсене и предлагане
14.30 - 15.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Традиционна среща с фирми, участващи на панаира:
  1. Новата информационна система на Единния търговски регистър при БТПП – предимства и улеснения за бизнеса;
  2. Ежегодна икономическа класация на БТПП “Топ 100 фирми и 50 холдинги, водещи в икономиката на страната през 2005 год.”.
27.09.2006 г. - сряда 
9.00 - 10.00 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Презентация: “Електронен обмен на данни на база стандартите на UN/EDIFACT”
9.00 - 12.00 ч. Палата 28 /БТПП/
малка зала
Кооперационна борса с белгийски фирми
Организатор: Търговско-промишлена камара - Пловдив, Търговско-промишлена палата Стара Загора
10.00 - 17.00 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Семинар: “Иновационен фонд, структурни фондове, програми, предстоящи търгове и възможности за българските фирми за участие. Опитът на Италия в усвояване на структурните фондове”
Организатори: БТПП и Италианската търговска камара в България
13.00 - 14.00 ч. Палата 28 /БТПП/
малка зала
Интерактивна презентация: “Как да превърнете длъжника в партньор – техники за преговори и разрешаване на спорове с медиация”
28.09.2006 г. - четвъртък 
09.30 - 16.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Семинар: “Седма Рамкова програма – подготвяне на успешни проекти”
Организатори: БТПП и Europrojects
12.00 ч. Палата 28 /БТПП/
малка зала
Бизнес делегация от Търговска камара – Приднестровие.
Организатор: Търговско-промишлена камара - Пловдив

     Информационен щанд на БТПП и РТПП в Палата 8, ет.3  в рамките на Контактно-информационната борса.

Back   HOME 4 септември 2006 г.