БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Програма на БТПП за мероприятията по време на 25-тия Международен панаир на потребителски стоки и технологии - Пловдив
9 - 14 май 2005 г.

ЧАС

МЯСТО

           МЕРОПРИЯТИЕ

             9.05.2005 г. - понеделник
              
11.00 ч. пред палата 6 Официално откриване на Международен панаир на потребителски стоки и технологии
13.30 ч. Палата 28 (БТПП) Съвет на председателите
13.30 ч. Палата 8
Конгресен център
Коктейл

             10.05.2005 г. - вторник
              
10.00 – 11.00 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Презентация на международното изложение в Йордания "Йордания - глобално село 2005"
11.00 – 12.30 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Семинар на тема: “Екодизайн”
     Лектор: Иван Мастиков
12.30 - 14.30 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Българо-полски бизнес форум

             11.05.2005 г. - сряда
              
10.00 – 16.00 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Семинар “Управление на международни програми”
     Лектор: Сергей Ангелов

             12.05.2005 г. - четвъртък
              
10.00 – 11.00 ч. Палата 28 (БТПП)
малка зала
Семинар и дискусии на тема: “Оптимизация на тарифните ограничения”
     Лектор: Иван Гълъбов
11.00 – 13.30 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Подписване на споразумение с Косовска търговско-промишлена палата
11.15 – 12.30 ч. Палата 28 (БТПП)
малка зала
Казуси по данъчното облагане
     Лектор: Георги Конев
13.30 – 14.00 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Презентация: “Приложение на електронния подпис”
14.00 – 15.00 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Презентация: “Електронното обучение – интегрирани решения за бизнеса. Персонални бизнес-умения – нова възможност за европейски признати сертификати”
15.00 – 16.00 ч. Палата 28 (БТПП)
голяма заседателна зала
Среща с фирми, участващи на 25-тия Международен пролетен панаир:
 • презентация на Единния търговски регистър на БТПП – възможности и предимства;
 • външнотърговски документи, издавани и заверявани от Палатата – сертификати, референции, удостоверения за форсмажор, бизнес-покани;
 • Карнетите АТА – митнически документи за временен износ на стоки – предимства, най-често допускани пропуски при използването им;
 • Годишни счетоводни отчети – нови стандарти за малки и средни предприятия;
 • Кратко представяне на стимулите за фирмите, които предават своите годишни счетоводни отчети в БТПП – участие в предстоящото издание “ТОП 100 фирми и холдинги, водещи в икономиката на страната през 2004 год.”, публикуване в Интернет страницата на БТПП, свързване с чуждестранни инвеститори и други.

     Информационен щанд на БТПП и РТПП в Палата 6, щанд No. 6N2 в рамките на Контактно-информационната борса.

Back   HOME 5 май 2005 г.