БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Програма на БТПП за мероприятията по време на Международния технически панаир - Пловдив

10 - 15 май 2004 г.

ЧАС, МЯСТО

МЕРОПРИЯТИЕ

10.05.2004 г. - понеделник

10.00 ч.
Палата 28 /БТПП/
Структурни фондове – участници: РТПП и НЦПО управители
11.00 ч.
Зала “Пресклуб”,
палата 8, ет. 1
Пресконференция по повод официалното откриване на Пролетен панаир 2004 и специализирани изложби Домтех; Козметика; Мебелтех; Пиво, Гастро, Хляб; Тексмод
12.00 ч.
Вход Юг на
Конгресен център,
палата 8
Официално откриване на Пролетен панаир 2004 и специализирани изложби Домтех; Козметика; Мебелтех; Пиво, Гастро, Хляб; Тексмод. Официално откриване на Международен конгресен център
13:00 ч. - 16:00 ч.
Палата 28 /БТПП/
Съвета на председателите:

1. Среща “Презентиране на възможностите за развитие на българо-арабските икономическите отношения и разработване на WEB-страница за публикуване на полезна информация в нея” – организират БТПП и Асоциацията на българо-арабските ТИК към БТПП

19.30 ч.
Конгресен център,
палата 8
Коктейл по повод откриването на Пролетен панаир 2004 и на Международния Конгресен център

11.05.2004 г. - вторник

14.00 – 15.30 ч.
Палата 28 /БТПП/ -
голяма заседателна зала
Семинар на тема “Предотвратяване на кризи и рисков мениджмънт” – лектор: Проф. Яко Лехтонен специалист по комуникация в организациите и връзки с обществеността в Университет Юваскюла - Финландия и преподавател в университета Касел – Германия

12.05.2004 г. - сряда

10.00 – 10.30 ч.
Палата 28 /БТПП/ -
голяма заседателна зала
Традиционна среща на БТПП с фирми, участващи на 24-тия Международен панаир

1. “Как да се прави бизнес с Нигерия и Африка” – презентация от шарже дафер на ФР Нигерия в България Джошуа Иджагбали

10.30 – 11.00 ч.
Палата 28 /БТПП/ -
голяма заседателна зала
2. Презентация на тема “БТПП в помощ на българския бизнес”:
  • дейностите на Палатата и новите пакети от услуги, предлагани на членовете й;
  • обсъждане на предложения за нови услуги;

ежегодната икономическа класация на БТПП “Топ 100 фирми и холдинги, водещи в икономиката на Р България” - предимства на изследването, ползата за фирмите и др. Кратка информация за подготовката на новото издание, въз основа на финансовите отчети за 2003 год.”

11.00 – 12.00 ч.
Палата 28 /БТПП/
3. Лекция на тема: Коментар по промените в данъчното облагане за 2004 г. Данък върху добавената стойност; акцизи; корпоративен данък; данък върху общия доход; местни данъци и такси.

Лектор: Георги Конев

12.00 – 13.00 ч.
Палата 28 /БТПП/
4. Лекция на тема: Оптимизация на мита и другите държавни вземания при внос на стоки

Лектор: Иван Гълъбов

13.00 ч.
Палата 28 /БТПП/
5. Удостоверение за електронен подпис – същност и приложение
13.30 ч.
Палата 28 /БТПП/
Презентация на Свободна зона Пирот
11.00 ч.
Палата 28 /БТПП/ -
голяма заседателна зала
Възможностите и новостите при експортното застраховане

Лектори от Българска агенция за експортно застраховане и БТПП

13.05.2004 г. - четвъртък

10.00 – 14.00 ч.
Палата 28 /БТПП/ -
голяма заседателна зала
Семинар по “Безопасни и здравословни условия на труд”

14.05.2004 г. - петък

Конгресен център,
зала България,
палата 8, ет. 2
Официална церемония по връчване на Златен медал и диплом

Презентация на Интернет услугите на БТПП всеки ден от 9.00 до 12.30 ч. и от 14.30 до 16.00 ч

Back   HOME 4 май 2004 г.