БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Програма на БТПП за мероприятията по време на Международния технически панаир - Пловдив

27 септември - 2 октомври 2004 г.

ЧАС МЯСТО

МЕРОПРИЯТИЕ

20.09.2004 г. - понеделник

11.30
НДК, зала “Мати”
Пресконференция по повод официалното откриване на Международен есенен панаир 2004

27.09.2004 г. - понеделник

10.00
Градината между палати 2 и 8

Официално откриване на панаира

Палата 28 – Конферентна зала

Съвет на председателите – откриване
(двудневен 27-28.9.2004 - с отпътуване до Хисар)

15.00
Палата 28 – Конферентна зала
Изисквания към българските фирми във връзка с опазването на околната среда
 • Европейски директиви
 • Българско законодателство
 • Продуктови такси
 • ЕКОБУЛПАК

Лектор: Милен Димитров, прокурист на ЕКОБУЛПАК

28.09.2004 г. - вторник

10.00-13.00
Палата 28 – Конферентна зала
Кооперационна борса с представители на италианска бизнес-делегация от областта Удине
11.00-12.30
Палата 28 – Малка зала
Координационно съвещание на националната мрежа на Евро-инфо центровете
13.30-14.30
Палата 28 – Малка зала

Консултации по кодиране на търговски и логистични единици и маркиране с баркодове по стандартите EAN.UCC.

13.30-15.00
Палата 28 – Конферентна зала
Кооперационна борса с представители на английска бизнес-делегация от Есекс
15.00-16.00
Палата 28 – Конферентна зала
Кооперационна борса с представители на италианска бизнес-делегация от областта Удине
(продължение)
14.00- 16.30
Палата 7 – Конферентна зала

Българо-чешки бизнес форум

29.09.2004 г. - сряда
10.00-11.00
Палата 28 – Конферентна зала
Традиционна бизнес среща с фирми, участващи на панаира при следния дневен ред:
 1. “Търговският регистър на БТПП - източник на информация за съществуването и статута на българските фирми” – кратка презентация. Видове външнотърговски документи, издавани и заверявани от Палатата – сертификати за произход на стоки, експортни фактури, бизнес-покани, други документи, свързани с международния стокообмен.
 2. Сертификати за форсмажор – същност, условия за издаване, предимства.
 3. Новият модел на карнет АТА, съгласно Истанбулската конвенция за временен внос на стоки – условия за издаване, предимства, приложение.
 4. Информация за новото издание на БТПП “Топ 100 фирми и холдинги, водещи в икономиката на РБългария през 2003 год.”. Каква е ползата за Вашата фирма от предаване на финансовия отчет в БТПП.
 5. Предложения за предоставяне на нови услуги от Палатата.
11.00-12.00
Палата 28 – Конферентна зала

Семинар на тема: Възможности за намиране на нови поръчки и партньори – проект B2 FAIR – Мидест, Париж

12.00-13.00
Палата 28 – Конферентна зала

Лекция на тема: Актуални въпроси по данъчното облагане и очаквани промени в данъчното законодателство за 2005 г.

13.00-13.30
Палата 28 – Конферентна зала
Презентация на тема: Удостоверение за електронен подпис:
 • необходими документи при издаване
 • приложение
13.30-14.00
Палата 28 – Конферентна зала

Лекция на тема: Нетарифни ограничения при изпълнение на външнотърговски сделки

01.10.2004 г. - петък

17.00
Палата 7 – Конгресен център,
ет. 2, зала “България”
Официална церемония по връчване на Златен медал и диплом

Презентация на Интернет услугите на БТПП всеки ден от 9.00 до 12.30 ч. и от 14.30 до 16.00 ч

Back   HOME 20 септември 2004 г.