Семинар “Практико-приложни аспекти на новия закон за ДДС и правилника за неговото прилагане”
8 – 9 януари 2007 г.

Back    HOME 20 декември 2006 г.