Разяснения относно изискванията за оценяване на съответствието на средствата за измерване - специализиран семинар на БТПП и Държавната агенция за метрология и технически надзор

Back    HOME 22 ноември 2006 г.