Асоциацията на балканските палати /АВС/ начерта приоритетите си за 2007 г.

Back    HOME 22 ноември 2006 г.