БТПП ще отстоява правото си да има представител в Икономическия и социален комитет на ЕС

Back    HOME 16 ноември 2006 г.