Пиер Симон: Страните от Югоизточна Европа са сред приоритетите, свързани с международната дейност на Европалати

Back   HOME 02 ноември 2006 г.