БТПП стартира поредица информационни семинари за реализиране на офсетни програми в шестте региона за планиране
Back   HOME 1 ноември 2006 г.