“Подбор на инвестиционни проекти и експортни сделки” – семинар на БТПП и Насърчителна банка
Back   HOME 20 октомври 2006 г.