Заседание на Бюрото на Съвета GS1- България

Провеждането на годишно общо събрание на Съвета GS1- България през декември т. г. бе обсъдено на редовното заседание на Бюрото на GS1- България , проведено на 19 октомври 2006 г.

Бюрото прие одиторския доклад за отчета на приходите и разходите за последното 9 месечие .

На заседанието изпълнителният секретар на Съвета Христо Содев представи доклад за участието във форума на GS1 – Европа , проведен във столицата на Полша – Варшава в периода 10 – 13 октомври.Сред основните въпроси , разгледани на форума , бе хармонизирането на приложението в Европа на стандартите GS1 - логистичен етикет , както и при основните съобщения при електронен обмен на данни – поръчка, фактура, авизо за доставка и авизо за получаване.

В рамките на форума във Варшава са били разгледани състоянието и перспективите за приложението на радио-честотна идентификация / RFID/ и внедряването на електронен код на продуктите /EPC/.

Back   HOME 20 октомври 2006 г.