Семинар на тема „Подобряване на административната бизнес среда и финансови инструменти за подпомагане на МСП”

Евро Инфо Център-София при БТПП по проект за подпомагане на предприемаческата дейност с Евро Инфо Център – Флореция при Търговската палата на Флоренция организира на 19 октомври 2006 г. в сградата на БТПП семинар на тема „Подобряване на административната бизнес среда и финансови инструменти за подпомагане на МСП”.

Участниците в семинара получиха подробна информация за програмите на ЕС, еврофондовете и други финансови инструменти за подпомагане на МСП, както и практически съвети как да подготвят бизнес плановете си, което е важно условие за успешното усвояване на средствата от структурните фондове. Бяха разгледани и новите моменти в данъчната политика по отношение на малкия и средния бизнес и за промените в данъчното облагане във връзка с предстоящото членство на България в ЕС. Специално внимание бе отделено на новите моменти в административното обслужване на бизнеса.

При представянето на всеки модул имаше оживени дискусии, което е показател за все по-активното отношение на бизнеса към подготовката си за спазване на правилата на вътрешния пазар на ЕС.

Back   HOME 20 октомври 2006 г.