Предстои сесия на Българо-турския икономически съвет

Провеждането на следващата сесия на Българо –Турския икономически съвет обсъдиха на среща в БТПП председателят на Палатата Божидар Божинов и Ялчин Егмен, председател от турска страна на Съвета. Сесията ще се проведе в началото на 2007 г.

Българо –турският икономически съвет е създаден през 1996 г. между БТПП и ДЕЙК (Съвет за външноикономически връзки на Турция). Съветът е изключително активен. Провежда ежегодно регулярни бизнес-срещи между предприемачите от двете страни. На база директни електронни връзки разменя информация за търсене и предлагане, организира специализирани изложби и участия в панаири.

Back   HOME 19 октомври 2006 г.