Представител на икономическия отдел при Посолството на Холандия у нас посети БТПП

Анемари Спапенс, втори секретар в Икономическия отдел на Посолството на Кралство Нидерландия у нас се срещна с ръководството на БТПП. Акцент в разговора бе поставен върху възможностите за активизиране на двустранното икономическо сътрудничество.

В търговския регистър на БТПП са регистрирани 212 дружества с холандски капитали. От тях 101 са фирмите със 100 процента холандско участие, 84 са смесени и търговските представителства са 25.


Back   HOME 13 октомври 2006 г.