4-та координационна среща на българската мрежа на Евро Инфо Центровете

На 12.10.2006 г. в сградата на БТПП се проведе 4-та Координационна среща на българската ЕИЦ мрежа. Домакин на срещата бе Евро Инфо Център-София при Българската търговско-промишлена палата, който е и координатор на ЕИЦ мрежата.

В срещата взеха участие г-н Ищтван Немет от Генерална дирекция „Предприятия и индустриална политика” на Европейската комисия, отговорящ за дейността на Евро Инфо Центровете в България и Зузана Биенюк – одитор за българската мрежа.

На срещата се представи дейността на българските Евро Инфо Центрове, която бе високо оценена от представителите на Комисията.

Само през 2005 г. българската ЕИЦ мрежа е организирала 146 събития – семинари, курсове, конференции и кръгли маси, като основните теми са възможности за финансова подкрепа на МСП, структурни фондове, достъп на фирмите но иновации и нови технологии, публично-частно партньорство и обществени поръчки.

През отчетния период Евро Инфо Центровете са отговорили на 1658 запитвания, което е значително над средното ниво на европейската мрежа на ЕИЦ като цяло, 80 процента от които идват от основната целева група на ЕИЦ – малките и средните предприятия.

През 2005 г. Евро Инфо Центровете в България се оказали съдействие и са консултирали 9521 предприятия.

Горепосочените данни говорят не само за активността и компетентността на Евро Инфо Центровете, но и за активното отношение на българските предприемачи, които в периода на присъединяване проявяват интерес да повишат своята информираност за изискванията и правилата на ЕС в съответния им сектор, което е необходимо условие за подготовката им за успешно интегриране във вътрешния пазар на ЕС.

Back   HOME 12 октомври 2006 г.