БТПП - пълноправен член на Европалати с представител в Борда на директорите

Българската търговско-промишлена палата бе приета за пълноправен член на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /Европалати/. Това стана в рамките на 14 –я годишен конгрес на Европалати в Солун, Гърция. Зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов бе избран за член на Борда на директорите на Асоциацията, което му дава право на два гласа при гласуването на всяко решение на европейската бизнес асоциация.

Признание за работата ни по подготовката на българските фирми за излизането им на международния пазар е фактът, че БТПП е приета за пълноправен член на Европалати няколко месеца преди страната ни да влезе практически в Европейския съюз, подчерта пред журналисти след завръщането си от Солун Цветан Симеонов. По думите му ползата за българската икономика чрез мрежата търговско-промишлени палати ще бъде голяма. Много фирми ще бъдат консултирани професионално и подпомагани финансово за да излязат успешно на европейския , а и на световните пазари. Новите пазарни възможности на българските предприемачи ще бъдат вече в качеството им на членове на европейската асоциация .Те ще работят в среда без ограничения възползвайки се от сключените споразумения за свободна търговия от ЕС и ще разширят присъствието си на огромни пазари при нови , по-добри условия. Става дума за Мексико, страните от Латинска Америка,от Панамската група и Средиземноморските държави.

Във вътрешен план в работата ни ще има проблеми , свързани с обемите на проектите, които ще бъдат съфинансирани от Европалати , съобщи зам.-председателят на БТПП. Той уточни, че ще става въпрос за милиони евро и изрази опасение , имайки пред вид констатацията на Европалати, да се бъде забавено развитието на бизнес отношенията в рамките на Асоциацията заради сложните и бавни административни процедури. .Чрез системата на Европалати за българските фирми ще бъдат достъпни много предварителни източници за информация , свързана с опростяване на административни процедури по подготвяни нови директиви. По този начин, гласът на българския бизнес ще бъде чут в Европейския парламент и в Европейския съвет на министрите.Нуждаем се от административна , а не от финансова помощ от държавата, за да бъде адаптирано нашето законодателство в областта на бизнеса възможно най-добре с общоевропейското, заяви г-н Симеонов. Той допълни, че Европалати е основен двигател на промени в законодателството, отнасящи се до бизнеса.

В рамките на Конгреса бе приет важен документ, който определя насоките на рамките на Европалати в условията на разрастването на обединените европейски пазари след присъединяването на новите страни-членки, сред които е България. Манифестът на Европейските търговско-промишлени палати съдържа план от 4 точки за подпомагане на благоденствието и ръста на европейската бизнес общност. Неговото мото е “Комуникираща Европа: споделяне на визията, получаване на резултати”.

Документът, включващ специфичните препоръки към европейските и националните правителства, съдържа най-добрите практики и предложения на 2000 търговски палати от 45 страни във връзка с четири основни аспекта на европейската конкурентоспособност. Манифестът на палатите не съдържа единствено препоръки към правителствата, а и визията на палатите и конкретни ангажименти за по-конкурентноспособна и благоприятна за бизнеса Европа. Палатите са готови да осъществят тези предложения, но се нуждаят от активната подкрепа на държавните власти в този процес. Тогава дневният ред на Лисабон ще бъде готов за ново повишаване и “комуникираща Европа” няма да представлява повече проблемът, който е днес.

БТПП като част от Европалати също ще съдейства и работи по развитието на компаниите и трансфера им на международните пазари. Асоциацията подкрепя европейския закон за малките и средни предприятия и настоява те да получат по-голям достъп до конкурсите за обществени поръчки.Европалати предлагат да бъде въведена обща европейска образователна програма , която да подпомогне мобилността на бизнеса, образованието и стажовете.Иновациите и развойната дейност във фирмите ас другата област, подпомагана от Асоциацията. В меморандума е залегнало и предложението всички високопоставени политически мисии на държавите – членки на ЕС да бъдат придружавани от бизнес делегации, които да осъществяват делови контакти.

Back   HOME 10 октомври 2006 г.