Пленарна сесия: “Ролята на търговските палати и работодателските организации в процеса на бързите социално-икономически промени и присъединяването на България към ЕС”
в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа, София, Национален Дворец на културата, 1 ноември 2006 г., зала 9
Back   HOME 6 октомври 2006 г.
актуализация 12 октомври 2006 г.
актуализация 26 октомври 2006 г.