Турски текстилни фирми търсят партньори на бизнес форум

На 2 октомври 2006 г. в БТПП се проведе бизнес форум между турски и български фирми, работещи в областта на леката промишленост – производители и търговци на аксесоари за текстилното производство – копчета, ципове, дантели, платове и др. Делегацията бе водена от г-н Абдулах Чинар, член на Управителния съвет на Истанбулската търговска палата, която е партньор на БТПП.

На форума присъстваха представители на 20 турски фирми и 23 български фирми.

Турция продължава да бъде на първо място по активност в стокообмена на България, както и на 4-то място по инвестиции в страната, каза на откриването на форума заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов. Налице са всички нужни предпоставки за добро сътрудничество между двете съседни страни – подписани са необходимите споразумения за свободна търговия и други нормативни документи. Отличното сътрудничество с Посолството на Турция в София и по-специално приносът на търговския съветник – г-жа Айше Зухал Ерен също е от значение за добрите икономически взаимовръзки между България и Турция, посочи г-н Симеонов. Двете страни трябва да работят повече за изглаждането на техническите елементи в търговията, а именно процедурите за преминаване на границата, унифициране на документите на митническите администрации.

Ръководителят на турската делегация г-н Чинар отбеляза, че толерантността между двете страни служи за пример в региона, както и че Турция подкрепя напълно България в стремежите й да присъства в редица европейски институции. Като цяло двете страни работят в добри съседски отношения и като доказателство, съгласно турската статистика в последните 10 години са реализирани 9 500 двустранни инициативи /договори, съвместни дейности и др./. Г-н Чинар презентира текстилната индустрия в Турция, като отбеляза, че капацитетът на сектора през последните години е нараснал и е на 3-то място в света. В Турция работят над 20 хил. текстилни фирми, в които са заети около 2 млн. души. През последните 20 год. в областта са направени инвестиции за над 75 млн.щ.д. Годишно Турция изнаса готова конфекция за около 1 млрд. щ.д., която заедно с изделията за вътрешния пазар оформя около 2 млрд.щ.д. резултати за отрасъла. 75 % от турския текстил е насочен към страни от ЕС.

Back   HOME 2 октомври 2006 г.