Центърът по медиация при БТПП - с най-нова обучителна програма по търговска медиация
ph20060929_1.jpg (38169 bytes) Представители на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие предадоха на Центъра за медиация при БТПП обучителна програма по търговска медиация. Програмата е изготвена от български и чуждестранни консултанти на Проекта за реформа в Търговското право, представители на съдебната система и правната общност в България в съответствие с най-високите световни стандарти в областта. В резултат от старта на програмата БТПП вече разполага с квалифицирани обучители, с обучени медиатори, както и с качествени учебни материали, които имат за цел да улеснят дейността по популяризиране на медиацията в България и да допринесат за изграждането на култура за доброволно разрешаване на спорове.
Back   HOME 28 септември 2006 г.